Husk de nye portopriser der er gældende fra d.1. januar 2024
Minimumspris vil være 25 dkk uanset hvad der står på auktionen.
Det er de nye PostNord takster der vil være gældende min 25 dkk.
Du skal altid regne med at denne pris er minimum, uanset hvad der står på faktura du modtager.

Vilkår og Betingelser

Generelle vilkår & betingelser

Det her er et punkt, som rigtigt mange springer over – og det er synd, fordi teksten her indeholder faktisk de regler, der gælder, når du handler på DanskNetAuktion. Den fortæller dig også hvilke rettigheder du har, hvad der er forbudt – og hvad man gør, hvis der er tvivl om noget. Hvis du ikke overholder reglerne, risikerer du at blive udelukket som medlem, eller meldt til politiet. Det er da værd at undgå, ikke?

1. Denne aftale

1.1. Denne aftale

Denne aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og DanskNetAuktion' („DNA“, „vi“ eller „os“) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som DNA udbyder gennem dette site. Det er en betingelse for tilmelding til DNA's tjenester, at du har læst og forstået aftalen. Det er gratis at tilmelde sig til DNA, men når du tilmelder dig til DNA, bliver du medlem og erklærer dig indforstået med vilkårene i denne aftale. Du bekræfter desuden, at du er indforstået med vilkårene i indeværende aftale, hver gang du bruger DNA's tjenester.

Du skal være mindst 18 år for at anvende DNA, og det bekræfter du at være, når du tilmelder dig DNA. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende aftalen, er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail: info@dansknetauktion.dk.

1.2. Aftalen i sin helhed

Denne aftale omfatter:

i. De regler, der gælder for de forskellige typer af handler, du har mulighed for at indgå ved at bruge DNA. Se afsnittet om handelsregler for en uddybning

ii. DNA’s persondatapolitik

iii. Øvrige vilkår og betingelser eller regler for anvendelse, som er omtalt i punkt 2.2.

Disse regler udgør den samlede aftale mellem DNA og dig i forbindelse med DNA's tjenester og handler.

1.3. Ændringer i denne aftale

DNA forbeholder sig ret til løbende at ændre denne aftale og offentliggøre nye versioner på DNA's hjemmeside. Når vi gør det, vil vi informere dig på forsiden (www.dansknetsuktion.dk). Den nye version af disse vilkår og betingelser vil træde i kraft og være gældende for alle handler samt for enhver anden aktivitet på eller via DNA samt for dit forhold til DNA. Den nye version vil træde i kraft tidligst fire uger efter den dag, hvor den er offentliggjort (eller en senere dato, fastsat af DNA).

Hvis du ikke ønsker, at den nye version af aftalen skal være gældende for dig, kan du underrette os inden for den ovennævnte periode. Senest den dag, hvor den nye version træder i kraft, må du ophøre med at anvende DNA og dit medlemskab vil blive slettet.

DNA’s handelsregler kan ændres med øjeblikkeligt varsel, således som det fremgår af paragraf 5.1.

Denne aftale og alle handler er underlagt dansk ret. Alle handler anses for at være gennemført i Danmark.

1.5. Din e-mailadresse

Det er VIGTIGT at du sikrer dig, at den e-mailadresse, som vi har registreret i dit navn, er opdateret, og at du har fuld adgang til den. Vi anvender adressen til at sende dig vigtige meddelelser. Hvis du ændrer din e-mailadresse, kan du ændre den under Min konto – Personlig Information eller ved at sende en mail til info@dansknetauktion.dk.

2. Registrering

2.1. Registrering

Du forpligter dig til at tilmelde dig DNA med dit rigtige navn, adresse samt alle andre nærmere informationer, du bliver bedt om at oplyse.

Hvis der opstår fejl i nogen af de oplysninger, som du anfører, skal du informere DNA om de korrekte oplysninger.

2.1.1 Registrering som privat eller erhvervsdrivende medlem

Når du tilmelder dig DNA, skal du angive hvorvidt du ønsker at registrere dig som privat eller erhvervsdrivende medlem.

Du betragtes som værende erhvervsdrivende, når du sælger for mere end 50.000 kr. per løbende 12 måneder, eller hvis du sælger varer som vurderes købt med videresalg og fortjeneste for øje. I begge tilfælde er du forpligtet til at cvr-registrere dig hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og oplyse CVR nummer til DNA. DNA forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre din status fra privat til erhvervsdrivende medlem, uden forudgående varsel.

Både private og erhvervsdrivende medlemmer er forpligtiget til at overholde Forbrugeraftaleloven og Købeloven, herunder reglen om 14 dages fortrydelsesret for dine købere. Det betyder, at du som medlem, der køber, som udgangspunkt har ret til at fortryde dit køb op til 14 dage efter du har modtaget din vare. Det gælder således uanset om du handler med en privat eller en erhvervsdrivende sælger. Ligeledes har du, ved en privat sælger, også ret til, altid at afhente din vare og betale kontant ved overleveringen.

2.2. Øvrige betingelser

For at indgå en handel skal du være juridisk berettiget til at indgå aftaler om køb eller salg af de pågældende varer

2.3. Medlemsdiskretion

Du erklærer dig indforstået med ikke at gøre brug af oplysninger vedrørende andre medlemmer som du får oplyst via DNA eller et andet medlem (herunder, men ikke begrænset til brug af medlemmers e-mail-adresser til spam eller chikanerier) udover til at indgå og afslutte handler gennem DNA eller som det på anden måde måtte være udtrykkeligt tilladt i henhold til denne aftale, eller som er aftalt med det andet medlem.

3.1 Medlemsvurdering

DNA’s karaktersystem gør det muligt for dig at kommentere den service, du har fået fra andre medlemmer i forbindelse med handler. Du kan kun give karakterer til de medlemmer, som du har købt eller solgt varer af/til. Alle sådanne angivelser skal være nøjagtige og retfærdige og skal overholde de krav, der er anført i paragraf 3.4.

3.2 Sælgers fuldstændige ejendomsret

Når du indsætter en hvilken som helst genstand (vare eller tjeneste) i en notering, står du inde for, at du er juridisk berettiget til at overdrage ejendomsretten til varen til køber.

3.3 Nøjagtigheden af noteringer

Du skal beskrive de varer, der står på den notering, som du stiller til rådighed på DNA, nøjagtigt, og du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, som du tager med på din notering, skal være fuldstændigt nøjagtige og må ikke kunne vildlede medlemmerne.

3.4. Forbud

Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varerne, den notering, du inkluderer dem i, eller nogen aktivitet eller kommunikation (herunder indsendelse af en medlemsvurdering), som du foretager i forbindelse med en hvilken som helst handel

a. vil kunne krænke immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person

b. Være brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet

c. være anstødeligt, truende, sprogligt groft, fornærmende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, falsk, upålideligt eller vildledende.

3.5 Brug af kategorier

Du må kun lægge en notering ind under den DNA-kategori, som genstanden for handlen naturligt passer ind i (og ikke i andre kategorier). Hvis det er hensigtsmæssigt, kan du placere notering i mere end én kategori såfremt genstanden passer naturligt i denne. Notering i forkert kategori udgør brud på denne aftale.

3.6. Sælgers vilkår og betingelser

Som sælger på DNA er du forpligtet til at informere alle faktiske eller potentielle købere om alle de aftalemæssige vilkår og betingelser, der er relevante for handlen, herunder oplysninger om fortrydelses- og reklamationsret.

3.6.1. Fortrydelsesret

Som sælger (uanset om du er registreret som privat eller erhvervsmedlem) på DNA, vil du skulle yde fortrydelsesret til dine købere, ligesom du er forpligtet til at overholde Forbrugeraftale- og Købelovens regler om forbrugerbeskyttelse og mangler, herunder fortrydelses- og reklamationsret, hvilke regler kan finde anvendelse. Derudover skal du oplyse om eventuel fortrydelsesret i varebeskrivelsen, og skal også skriftligt oplyse køber om eventuel fortrydelsesret, når du kontakter vedkommende, efter at auktionen er afsluttet. Se mere om fortrydelsesret på www.retsinfo.dk. Du kan læse mere om fortrydelsesret under Rettigheder ved net auktion som du finder link til nederst på siden.

3.7 Ingen fortrydelsesret

Når en varer sælges på DNA, debiteres din konto straks et salgsgebyr, dette gebyr er der ingen fortrydelsesret på. Dog vil det være muligt at anmode om refundering af gebyret såfremt handlen ikke bliver gennemført.

Gebyrer for promovering, forsideauktioner, kategorisideauktioner, fremhævelse mv. bliver debiteret din konto straks auktionen bliver startet, dette gebyr refunderes ikke selvom auktionen stoppes umiddelbart efter start.

4. DNA's rolle

4.1 DNA's rolle

DNA har som udgangspunkt ingen part i handler på sitet. Dog kan vi i forbindelse med velgørenhed eller andre særlige tilbud, optræde som sælger. Hvis det måtte ske, vil det klart fremgå at handlen. I alle andre tilfælde stiller DNA udelukkende de tekniske hjælpemidler til rådighed i forbindelse med indledning eller gennemførelse af handlerne. Her er vi hverken sælger eller leverandør af de varer eller tjenester, der er anført i noteringerne og er således ikke pålagt nogen af de juridiske forpligtelser, som gælder for dig, der sælger varer eller tjenester. DNA er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for din eller andre medlemmers adfærd eller for de varer eller tjenester, som udbydes til salg eller levering – uanset om er tale om handler mellem private eller mellem privat og erhvervsdrivende.

DNA har ikke kontrol over og er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af varerne eller tjenesterne, for hvorvidt noteringerne er nøjagtige og korrekte, for hvorvidt du som sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer eller tjenester, eller hvorvidt du, hvis du byder, har vilje og evne til at betale derfor. DNA undersøger ikke på forhånd noteringerne eller de omfattede varer eller tjenester. Ligeledes kan DNA ikke styre afslutningen eller gyldigheden af handlerne. Selvom det er forbudt, kan der være nogle medlemmer, der afgiver oplysninger, eller på anden måde udviser en adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af medlemmernes forpligtelser i henhold til denne aftale. Du bør derfor udvise en lige så høj grad af forsigtighed ved deltagelse i handlerne hvad enten du er sælger eller køber – som når du indgår lignende handler uden for Internettet.

4.2 Manglende adgang til DNA

Vi kan ikke garantere uafbrudt, kontinuerlig adgang til DNA. Du anerkender, at DNA af og til kan være utilgængelige, det være sig planlagt eller tilfældigt, og at vi ikke kan gøres ansvarlige for manglende adgang.

4.3 Tilbagetrækning af noteringer/handler

Som medlem er du indforstået med, at vi er berettiget, men ikke forpligtet til at trække en notering eller en handel tilbage, som ud fra oplysninger vi har modtaget fra tredjemand eller andre medlemmer ser ud til at være en misligholdelse af denne aftale. DNA forbeholder sig ligeledes ret til at tilbagetrække noteringer, lukke en handel tidligt, ophæve handler eller bringe hele tjenester til ophør, hvor vi har tvingende juridiske eller tekniske begrundelser herfor (herunder tekniske vanskeligheder, som berører DNA, eller du eller et andet medlem har oplevet på Internettet). Hvis det er praktisk muligt, giver vi dig et rimeligt varsel på forhånd om alle sådanne skridt, som DNA foretager.

4.4 Misbrug af DNA

DNA forbeholder sig ret til at indstille eller ophæve din konto, såfremt der sker fortsatte, gentagne eller væsentlige brud på bestemmelser i denne aftale (herunder, men ikke begrænset til, at du har givet falske registreringsoplysninger eller på anden måde har misbrugt DNA), og til at indstille eller slette noteringer og handler forbundet med sådanne konti.

Indstilling eller ophævelse af din konto samt ophævelse af noteringer eller dertil forbundne handler i tilfælde af dit misbrug sker uden refusion af eventuelle gebyrer eller betaling for andre tjenester, der er udbudt af DNA og som du er blevet debiteret.

4.5 Gennemgang af noteringer

DNA kan løbende, men uden at være forpligtet til det, undersøge, hvorvidt noterede varer eller tjenester kan formodes at være stjålne eller blive solgt ulovligt under henvisning til databaser, der vedligeholdes af DNA eller tredjemand, retshåndhævende myndigheder eller historiske oplysninger, der er tilgængelige for DNA.

4.6 Advarsel om bedrageri

Alle sider med noteringer indeholder en funktionalitet, hvorved du kan indberette en berettiget mistanke, du måtte have til den pågældende notering, til os især hvis varen/tjenesten på noteringen kan krænke tredjemands immaterielle rettigheder eller anden gældende lovgivning. Vi opfordrer dig til at bruge denne funktionalitet.

5. DNA's ansvar

5.1 DNA's ANSVAR

I det omfang loven tillader det, skal du fritage DNA, dets agenter og medarbejdere for ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med en notering eller en handel, herunder men ikke begrænset til alle krav i forbindelse med noteringer, uafsluttede eller afsluttede handler, eller varer eller tjenester udbudt til salg eller levering, eller faktisk solgt eller leveret, gennem eller i forbindelse med en notering eller en handel, som du har oprettet, budt på eller indgået.

5.2 Force majeure

DNA er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til denne aftale, der skyldes omstændigheder, som DNA ikke er herre over, og som DNA ikke med rimelighed burde have forudset eller overvundet.

5.3 Ansvarsfritagelse

DNA er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte tab eller skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, uanset hvordan disse måtte være opstået hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af denne aftale eller på anden vis. Denne begrænsning af ansvaret gælder ikke, hvis du handler i egenskab af forbruger.

Du er ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter de til enhver tid fastsatte regler. DNA fraskriver sig derfor ansvaret for krænkelser af de anførte rettigheder og videreformidler enhver henvendelse om dette direkte til dig.

5.4 Erstatning

Du påtager dig at holde DNA skadesløs for ansvar, krav og udgifter, som måtte opstå som følge af din misligholdelse af denne aftale eller på grund af din konto hos DNA.

6. Øvrige bestemmelser

6.1. Ugyldighed

Såfremt et af vilkårene i denne aftale ved retsafgørelse eller kendelse anses for at være ugyldigt eller for ikke at være retskraftigt, skal den resterende del af aftalen forblive gyldig og retskraftig.

7. Opsigelse af medlemskab

7.1 Opsigelse

Du kan når som helst opsige dit medlemskab af DNA ved at sende en e-mail til info@dansknetauktion.dk. I e-mailen skal du blot skrive dit brugernavn, fødselsdato, samt oplyse, at du ønsker at melde dig ud. Udmelding fritager dig ikke for dine forpligtelser som sælger eller køber i forhold til igangværende eller afsluttede auktioner.


lions